o mnie

Moja kariera zawodowa zaczęła się X.2009 r. w firmie Ferre s.a. Firma zajmowała się szeroko pojętym serwisem komputerowym w szkołach. Wówczas sprzęt komputerowy posiadały głównie dyrekcje, sekretariaty i administracja (kadry i księgowość, kierownik administracyjny, intendent itd.) i pracownie komputerowe. Prace polegały na zapewnieniu kopii zapasowych dla ważnych i wrażliwych danych oraz instalacji i zarządzaniu takimi aplikacjami jak: seria Progman, Płatnik, Optivum Zaczęły się dostawy komputerów do sal lekcyjnych. Wraz z komputerami do sal trafiały projektory oraz tablice multimedialne.

W XI.2010 dołączyłem do zespołu pwn.pl sp. z o.o. jako konsultant techniczny realizując europejski projekt "Fizyka jest ciekawa". W pierwszym okresie projektu moim zadaniem było wdrożenie w 70 szkołach ponadgimnazjalnych sprzętu komputerowego (5 laptopów i drukarki) oraz pierwszego zestawu SONDa (Skomputeryzowane Oprzyrządowanie Nowoczesnego Dydaktyka). Kolejne zadania to:

 • bieżąca obsługa pomocy dydaktycznych;
 • bieżąca współpraca ze szkołami w kwestiach związanych z funkcjonowaniem sprzętu;
 • obsługa "gorącej linii".

Przez krótki okres pracowałem z Zespole Kształcenia Podstawowego i Gimnazjalnego nr 8 w Gdańsku. Do moich zadań należało:

 • instalacja i zarządzanie oprogramowaniem księgowo-kadrowym oraz kopie bezpieczeństwa;
 • konserwacja, zarządzanie oraz rozbudowa sieci LAN;
 • instalacja, konserwacja i zarządzanie dwiema pracowniami komputerowymi;
 • instalacja, konserwacja i zarządzanie sprzętem w salach lekcyjnych;
 • konserwacja i zarządzanie CCTV.

W styczniu 2012 roku rozpocząłem pracę w firmie Ajm sp. z o.o. Oprócz podstawowej opieki nad sprzętem komputerowym i firmowym serwerem FTP/SAMBA, zdobyłem podstawowe umiejętności z zakresu instalacji, konserwacji, zarządzania i programowania systemami SSWiN. KD, SAP i CCTV. W czasie trwania EURO2012 zostałem oddelegowany do prac jako konsultant techniczny na Stefie Kibica w Gdańsku.

Po zakończonej współpracy w I.2013 r. z Ajm sp. z o.o. ponownie wstąpiłem w szeregi Ferre s.a., lecz tylko na kilka miesięcy. W wyniku roszad personalnych w Ferre s.a. w maju przeszedłem do firmy TaksiCom Jerzy Stępiń (od I.2018 TaksiCom Kamil Stępiń), z którą współpracuję do dziś. W styczniu 2015 podjąłem współpracę z Zespołem Szkół Ogólnokształcących nr 6 w Gdańsku, z którym również współpracuję do dziś.

doświadczenie

Pomorski Ośrodek Doradztwa Rolniczego w Lubaniu

Starszy referent ds. wsparcia teleinformatycznego VI.2018 - obecnie

 • instalacja systemów MS Windows wraz z oprogramowaniem,
 • migracja danych po reinstalacji systemu z programów: Outlook itp
 • wymiana podzespołów i/ lub rozbudowa komputerów PC
 • instalacja, rozbudowa oraz konserwacja sieci LAN i WLAN

Zespół Szkół Ogólnokształcących nr 6 w Gdańsku

konserwator sieci komputerowej I.2015 - V.2018

 • instalacja systemów MS Windows wraz z oprogramowaniem zarówno na jednostkach znajdujących się w pracowniach, jak i na jednostkach należących do administracji placówki
 • migracja danych po reinstalacji systemu z programów: Outlook, Progman, Płatnik, itp
 • wymiana podzespołów i/ lub rozbudowa komputerów PC
 • instalacja, rozbudowa oraz konserwacja sieci LAN i WLAN
 • konfiguracja i kalibracja tablic interaktywnych i projektorów multimedialnych

innowacyjni.edu - Taksicom Jerzy Stępiń

pracownik działu IT V.2013 - V.2018

obowiązki jw.

Ferre s.a. w Gdańsku

technik informatyk X.2009 - X.2010, II.2013 - IV.2013

obowiązki jw.

Strefa Kibica na EURO 2012 w Gdańsku

konsultant techniczny VI.2012 - VII.2012

Ajm Sp. z o.o

serwisant urządzeń technicznych I.2012 - I.2013

 • Instalacja oprogramowania i sprzętu komputerowego
 • instalacja sieci teleinformatycznych
 • podstawowa konfiguracja KD, SSWiN oraz CCTV

Zespół Kształcenia Podstawowego i Gimnazjalnego nr 8 w Gdańsku

konserwator - administrator sieci V.2011 - XII.2011

pwn.pl sp. z o.o.

konsultant techniczny XI.2010 - VI.2012

 • Dostosowanie i wdrażanie nowoczesnych pomocy dydaktycznych
 • bieżąca obsługa pomocy dydaktycznych
 • realizacja doposażenia szkół w niezbędny sprzęt
 • bieżąca współpraca ze szkołami w kwestiach związanych z funkcjonowaniem sprzętu
 • obsługa "gorącej linii"

edukacja

Politechnika Koszalińska

kierunek: informatyka 2004 - 2007

Liceum Ogólnokształcące im. Józefa Wybickiego w Kościerzynie

1998 - 2003

umiejętności

 • Windows
 • Linux
 • PC/Laptop
 • LAN/WLAN
 • cms (joomla, wordpress)
 • sswin, kd, cctv

kontakt

Masz pytanie? Napisz do mnie.

Błąd
Wiadomość została wysłana