o mnie

Moja kariera zawodowa zaczęła się X 2009 r. w firmie FERRE S.A. Firma zajmowała się szeroko pojętym serwisem komputerowym w szkołach. Wówczas sprzęt komputerowy posiadały głównie dyrekcje, sekretariaty i administracja (kadry i księgowość, kierownik administracyjny, intendent itd.) i pracownie komputerowe. Prace polegały na zapewnieniu kopii zapasowych dla ważnych i wrażliwych danych oraz instalacji i zarządzaniu takimi aplikacjami jak: seria Progman, Płatnik, Optivum Zaczęły się dostawy komputerów do sal lekcyjnych. Wraz z komputerami do sal trafiały projektory oraz tablice multimedialne.

W XI 2010 dołączyłem do zespołu pwn.pl sp. z o.o. jako konsultant techniczny realizując europejski projekt "Fizyka jest ciekawa". W pierwszym okresie projektu moim zadaniem było wdrożenie w 70 szkołach ponadgimnazjalnych sprzętu komputerowego (5 laptopów i drukarki) oraz pierwszego zestawu SONDa (Skomputeryzowane Oprzyrządowanie Nowoczesnego Dydaktyka). Kolejne zadania to:

 • bieżąca obsługa pomocy dydaktycznych;
 • bieżąca współpraca ze szkołami w kwestiach związanych z funkcjonowaniem sprzętu;
 • obsługa "gorącej linii".

Przez krótki okres pracowałem z Zespole Kształcenia Podstawowego i Gimnazjalnego nr 8 w Gdańsku. Do moich zadań należało:

 • instalacja i zarządzanie oprogramowaniem księgowo-kadrowym oraz kopie bezpieczeństwa;
 • konserwacja, zarządzanie oraz rozbudowa sieci LAN;
 • instalacja, konserwacja i zarządzanie dwiema pracowniami komputerowymi;
 • instalacja, konserwacja i zarządzanie sprzętem w salach lekcyjnych;
 • konserwacja i zarządzanie CCTV.

W styczniu 2012 roku rozpocząłem pracę w firmie Ajm sp. z o.o. Oprócz podstawowej opieki nad sprzętem komputerowym i firmowym serwerem FTP/SAMBA, zdobyłem podstawowe umiejętności z zakresu instalacji, konserwacji, zarządzania i programowania systemami SSWiN. KD, SAP i CCTV. W czasie trwania EURO2012 zostałem oddelegowany do prac jako konsultant techniczny na Stefie Kibica w Gdańsku.

Po zakończonej współpracy w I 2013 r. z Ajm sp. z o.o. ponownie wstąpiłem w szeregi Ferre s.a., lecz tylko na kilka miesięcy. W wyniku roszad personalnych w FERRE S.A. w maju przeszedłem do firmy TaksiCom Jerzy Stępiń (od I.2018 TaksiCom Kamil Stępiń), z którą współpracuję do dziś. W styczniu 2015 podjąłem współpracę z Zespołem Szkół Ogólnokształcących nr 6 w Gdańsku, z którym również współpracuję do dziś.

Od VI 2018 r. pracuję w Pomorskim Ośrodku Doradztwa Rolniczego w Lubaniu na stanowisku informatyka.

doświadczenie

Pomorski Ośrodek Doradztwa Rolniczego w Lubaniu

informatyk VI 2018 - obecnie

 • instalacja systemów MS Windows wraz z oprogramowaniem;
 • migracja danych po reinstalacji systemu z programów Outlook itp;
 • wymiana podzespołów i/ lub rozbudowa komputerów PC;
 • zarządzanie serwerem Windows Server 2016;
 • konfiguracja i zarządzanie Synology NAS;
 • szyfrowanie dysków (ESET Endpoint Encryption);
 • konfiguracja i zarządzanie urządzeniami Mikrotik/Ubiquiti;
 • zdalne wsparcie pracowników;
 • instalacja, rozbudowa oraz konserwacja sieci LAN i WLAN.

Zespół Szkół Ogólnokształcących nr 6 w Gdańsku

konserwator sieci komputerowej I 2015 - V 2018

 • instalacja systemów MS Windows wraz z oprogramowaniem zarówno na jednostkach znajdujących się w pracowniach, jak i na jednostkach należących do administracji placówki;
 • migracja danych po reinstalacji systemu z programów: Outlook, Progman, Płatnik, itp;
 • wymiana podzespołów i/ lub rozbudowa komputerów PC;
 • instalacja, rozbudowa oraz konserwacja sieci LAN i WLAN;
 • konfiguracja i kalibracja tablic interaktywnych i projektorów multimedialnych.

innowacyjni.edu - Taksicom Jerzy Stępiń

pracownik działu IT V 2013 - V 2018

obowiązki jw.

Ferre s.a. w Gdańsku

technik informatyk X 2009 - X 2010, II 2013 - IV 2013

obowiązki jw.

Strefa Kibica na EURO 2012 w Gdańsku

konsultant techniczny VI 2012 - VII 2012

Ajm Sp. z o.o

serwisant urządzeń technicznych I 2012 - I 2013

 • instalacja oprogramowania i sprzętu komputerowego;
 • instalacja sieci teleinformatycznych;
 • podstawowa konfiguracja KD, SSWiN oraz CCTV.

Zespół Kształcenia Podstawowego i Gimnazjalnego nr 8 w Gdańsku

konserwator - administrator sieci V 2011 - XII 2011

pwn.pl sp. z o.o.

konsultant techniczny XI 2010 - VI 2012

 • dostosowanie i wdrażanie nowoczesnych pomocy dydaktycznych;
 • bieżąca obsługa pomocy dydaktycznych;
 • realizacja doposażenia szkół w niezbędny sprzęt;
 • bieżąca współpraca ze szkołami w kwestiach związanych z funkcjonowaniem sprzętu;
 • obsługa "gorącej linii".

edukacja

Politechnika Koszalińska

kierunek: informatyka 2004 - 2007

Liceum Ogólnokształcące im. Józefa Wybickiego w Kościerzynie

1998 - 2003

umiejętności

 • Windows
 • Linux
 • PC/Laptop
 • LAN/WLAN
 • cms (joomla, wordpress)
 • sswin, kd, cctv

kontakt

Masz pytanie? Napisz do mnie.

Błąd
Wiadomość została wysłana